کابین پراید وانت و  اتاق پراید وانت
1 نوامبر

کابین پراید وانت و اتاق پراید وانت

مدل:استیشنی

مدل : کرکره دار

مدل : اتاق فایبرگلاس پراید وانت

مدل : امبولانسی

مدل : امبولانسی

مدل : امبولانسی

کابین فایبرگلاس با درب فلزی

کابین پراید وانت طرح جدید

ضخامت ۱۰ لایه

   کابین ۱۲۰ جنس فایبرگلاس

ضخامت ۱۰ لایه

کابین پراید ۱۳۰

ضخامت ۱۰ لایه

طرح : فلزی امبولانسی

طرح : فلزی امبولانسی

طرح: فلزی امبولانسی نوع 2

مدل: جکی و بغل کره کره ای

مدل: جکی و بغل کره کره ای

مدل: جکی و بغل کره کره ای

مدل: جکی و بغل کره کره ای

مدل : ساده درب جکی

کابین پراید

مدل: جکی

مدل : هردو طرف کره کره ای

مدل : هردو طرف کره کره ای

مدل : هردو طرف کره کره ای

مدل : هردو طرف کره کره ای

مدل : باری جکی چسبیده

مدل : ساده باری

مدل:باری ساده

لوله اسپرت وانت پراید

ل

 لوله اسپرت وانت پراید

کفی پراید وانت

کفی پراید وانت