کابین مزدا و اتاق مزدا
1 نوامبر

کابین مزدا و اتاق مزدا

 

مدل :استیشنی

اتاق شیشه مزدا دو کابین 

اتاق مزدا دو کابین

 

کابین مزدا دوکابین (کارا)

مدل: ساده جکی

کابین مزدا دوکابین (کارا)

مدل: ساده جکی

 

کابین مزدا دوکابین(کارا)

مدل: ساده

 

 

 

 

اسپورت مزدا دوکابین

مدل:طرح ماهی

کابین مزدا دوکابین (کارا)

مدل: امبولانسی

 

مدل: امبولانسی دو درب

 

مدل: امبولانسی جکی

 

مدل : گالوانیزه درجه یک

 

مدل : تمام گالوانیزه

 

 

 

 

مدل: استیشنی جکی

 

 

 

 

 

مدل : استیشنی تمام جکی

 

 

 

کابین مزدا تک کابین

مدل: ساده جکی

 

 

 

 

 

کابین مزدا تک کابین

مدل: ساده جکی

 

 

 

کانتین مزدا تک کابین

مدل :یخچالی

کانتین مزدا تک کابین

مدل : دولایه عایق بندی

 

 

 کابین مزدا تک کابین

مدل : کانتینری

 کابین مزدا تک کابین

مدل : کانتینری

 

 کابین مزدا تک کابین

مدل:  فروشگاهی

 

 

کابین اسپرت مزدا تک کابین

 

 

 

 

اتاق باری مزدا

 

کفی مزدا